Summer NLE STEP 1

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้สอบขั้นตอนที่1 ที่ไทยค่ะ ตอนแรกค่อนข้างกังวลมากๆ เพราะระยะเวลาเตรียมตัวเหลือสั้นมากๆ (ประมาณ 90 วัน) พอได้เรียนกับอาจารย์ อาจารย์จะพาเราทำโจทย์และอธิบายคำตอบอย่างละเอียดให้เรารวมทั้งมีการอธิบายเพิ่มเติมเที่ยวกับโรค อาการ สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับโจทย์ข้อนั้นพอเราเจอข้อสอบพลิกแผลงหรือโจทย์ที่คล้ายๆกัน ทำให้เราสามารถที่จะจับประเด็นสำคัญของโจทย์ได้ค่อนข้างเร็วเลยค่ะ หรือเวลาเจอโจทย์ที่ไม่เคยเจอเลย เราจะรู้วิธีคิดวิเคราะห์ว่าควรตัดตัวเลือกข้อไหน แล้วหาเหตุผลอธิบายเพื่อสามารถเลือกตอบข้อที่ถูกต้องได้ค่ะ อาจารย์จะคอยย้ำประเด็นที่สำคัญเสมอและดึงเนื้อหาที่สำคัญเอามาสอน ทำให้เวลาเราทบทวนสามารถทบทวนได้เร็ว และไม่รู้สึกเควงหรือไร้จุดหมายค่ะ