ABOUT US

     MedCoach Institute (สถาบันเมดโค้ช) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดย ภญ. ดร.อัจฉรา ศรีสดใส (อ.ปุ๊ก) เกิดจากความคิดในการช่วยแนะนำน้องๆ ที่มีความสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทย์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทย์ เป็นต้น จากประการณ์ที่ผ่านมา สถาบันเมดโค้ชได้พาน้องๆ ไปสู่ความสำเร็จในคณะที่ตนเองตั้งใจได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด และเราเชื่อว่า น้องๆ นักเรียนหลายๆ คน หรือแม้แต่นิสิต นักศึกษาแพทย์ที่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังคงมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับสาขาวิชา ที่สนใจ เพราะสิ่งที่เราเลือกเรียนก็เหมือนการเลือกอนาคตทั้งชีวิตของเรา ดังนั้นสถาบันเมดโค้ชจึงได้วางคอร์สเรียน ตั้งแต่การสอบแข่งขัน, การปรับพื้นฐานในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยแพทย์, การเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ แพทย์ (ศรว) และการฝึกงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

การเรียน การสอนในสถาบันเมดโค้ชเป็นการสอนสด กลุ่มเล็ก โดย "ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์เฉพาะสาขาวิชา" ซึ่งอาจารย์ทุกท่านเน้นการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย, มีคลังข้อสอบเก่าและวิเคราะห์แนวข้อสอบมาเป็น อย่างดี ทำให้การเรียนตรงเป้าหมายในทุกสนามสอบ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคต่างๆ ในการสอนจึงเรียนด้วยความสนุกสนาน พร้อมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ด้วยเก้าอี้สีสันสดใสสะดุดตา และเพิ่มเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะที่มีความ ทันสมัย ที่สำคัญการเดินทางไปยังสถาบันเมดโค้ชนั้นมีความสะดวกสบายเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS และ Airport Rail Link ลงสถานีพญาไท จะมีทางเชื่อมต่อเข้าสู่อาคารเรียนโดยตรง

 

ทางสถาบันเมดโค้ชได้จัดให้มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนต่อ "แพทย์ทั้งในและต่างประเทศ" ซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำทั้งใน เอเชีย ยุโรป อเมริกาและอังกฤษ เป็นต้น ทางทีมอาจารย์ได้จัดเตรียม คอร์สเรียนเพื่อปรับพื้นฐานในทุกวิชาสำหรับชั้นปรีคลินิค (Preclinic) เพื่อวางรากฐานการสอบใบประกอบวิชาชีพของ ไทย (ศรว) และ อเมริกา (USMLE) น้องๆหลายคนที่สนใจเรียนต่อแพทย์ต่างประเทศสามารถแวะมาปรึกษากับทีม ที่ปรึกษาด้านการเรียนได้ฟรี

 

"สถาบันกวดวิชาและแนะแนวเรียนต่อแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ 
แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย"

Dr. Atchara Srisodsai (B.Pharm, Ph.D.)
Founder and Program Director

  • Ph.D. in Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University, Thailand
  • B.Sc in Pharmacy (Second Class Honor), Khon KaenUniversity, Thailand
  • Postdoctoral fellowship, National Cancer Institute, National Institute of Health, Bethesda, USA
  • Predoctoral fellowship, National Cancer Institute, National Institute of Health, Bethesda, USA
  • Royal Golden Jubilee (RGJ)-Ph.D. program scholarship, Thailand Research Fund, Thailand

Dr. Ratanakanit Harnprasopwat (B.Sc., Ph.D.)

  • Ph.D. in Medical Science, Major in Molecular Therapy, Tokyo University, Japan
  • Bachelor in Biological Sciences, Major in Biomedical Sciences, Mahidol University International College, Thailand
  • Monbukagakusho Scholarship, Research Student, Major in Molecular Therapy, Tokyo University, Japan

พี่อิง

Education Consultant
ผู้ปกครองและน้องๆสามารถเข้ามาพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนเตรียมสอบแพทย์ทั้งในและต่างประเทศได้ทุกวัน

พี่ลูกหมู

Education Consultant
ผู้ปกครองและน้องๆสามารถเข้ามาพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนเตรียมสอบแพทย์ทั้งในและต่างประเทศได้ทุกวัน

พี่นี

Education Consultant
ผู้ปกครองและน้องๆสามารถเข้ามาพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนเตรียมสอบแพทย์ทั้งในและต่างประเทศได้ทุกวัน