PROGRAM

เส้นทางพิชิตหมอ

คอร์สเรียน ONLINE ผ่าน ZOOM

เตรียมสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio), แพทย์ กสพท., แพทย์ ม. รังสิต สำหรับน้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศที่ไม่สะดวกเข้ามาเรียนที่สถาบันได้


"สอนสดทุกชั่วโมง แนวข้อสอบตรงทุกวิชา สอบติดจริง"

NEW!! คอร์สติวสอบ ศรว. ขั้นที่ 1, 2 และ 3
ในรูปแบบ VDO ONLINE

🖥 คอร์สติว ศรว. รูปแบบ VDO ONLINE เรียนได้ทุกที่&ทุกเวลา

👩‍💼 เพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนฟรี 20% ทุกคอร์สเรียน

🎯 เลือกวันเวลาเรียน&ทบทวนได้อย่างอิสระภายใน 8 เดือน

👍 เรียนได้ทั้งระบบ Windows หรือ ios และโทรศัพท์มือถือ

👨‍⚕ สรุปเนื้อหากระชับ ตามเกณฑ์แพทยสภา

🩺 อัพเดทโจทย์และสอนเข้าใจทุกประเด็น

📌สอนโดย "อาจารย์แพทย์" ผู้มีประสบการณ์ทุกชั่วโมง📌

 

🎯ติวสอบ ศรว. อย่างมั่นใจ 💯สอบผ่านรอบแรกด้วยคะแนนสูงกับสถาบันเมดโค้ช (MedCoach Institute)

คอร์สติวสอบ ศรว. ขั้นที่ 1, 2 และ 3
ในรูปแบบ S.E.L.F

 • จองเวลาเรียนหรือจัดตารางเรียนเองได้ตามสะดวก
 • เพิ่มเวลาเรียนจากคอร์สสด 20%
 • ทบทวนและเรียนซ้ำในหัวข้อที่ไม่เข้าใจ
 • “เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนคอร์สสด”
คอร์สยอดนิยม สำหรับ ม.ต้น

คอร์สยอดนิยม สำหรับ ม.ต้น

Math, Sciences

เรียนเดี่ยว @750.-
2-4 คน @650.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป @450.-

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)
• ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น (Basic English)
• คณิตศาสตร์ เบื้องต้น (Basic Mathematics)
• วิทยาศาสตร์ เบื้องต้น (Basic Sciences)

ติวแพทย์ 9 วิชาสามัญ, ความถนัดแพทย์

คอร์สเรียน A-Level และ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท.)

เรียนเดี่ยว @900.-
2-4 คน @700.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

A-Level

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยา

TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท.)

 • IQ คิดวิเคราะห์
 • แนวคิดจริยธรรม
 • เชื่อมโยง เหตุผล
ติวแพทย์ ทันตะ อินเตอร์ คอร์สเตรียมสอบ BioMedical Admissions Test (BMAT)

ติวแพทย์ ทันตะ อินเตอร์

คอร์สเตรียมสอบ UCAT , TBAT, CU-AAT

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

University Clinical Aptitude Test หรือ UCAT

เป็นการทดสอบความถนัดทางคลินิก ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการแพทย์และทันตแพทย์

 

UCAT สอบอะไรบ้าง

 1. Verbal Reasoning เป็นการทดสอบทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้เหตุผล
 2. Decision Making เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจและการใช้วิจารณญาณจากข้อมูลที่ซับซ้อน
 3. Quantitative Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับทักษะ
 4. Abstract Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์ของข้อมูล
 5. Situational Judgement เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ความเป็นจริง และความเข้าใจในจริยธรรมทางการแพทย์ 22 สถานการณ์
คะแนน UCAT
UCAT คะแนนเต็ม 3,600 คะแนน

 

Thai Biomedical Admissions Test หรือ TBAT

เป็นข้อสอบ สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ Portfolio

 

ข้อสอบ TBAT สอบอะไรบ้าง

 1. ฟิสิกส์ 30 ข้อ (เวลาสอบ 60 นาที)
 2. เคมี 55 ข้อ (เวลาสอบ 60 นาที)
 3. ชีววิทยา 55 ข้อ (เวลาสอบ 60 นาที)
คะแนน TBAT
TBAT คะแนนเต็ม 2,400 คะแนน

 

Chulalongkorn University Academic Aptitude Test
หรือ CU-AAT

เป็นข้อสอบที่ประเมินทักษะความรู้ของผู้สอบในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าเรียนในภาคอินเตอร์ หรือเรียนคณะนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

CU-AAT สอบอะไรบ้าง

 1. Math จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน
 2. Verbal จำนวน 55 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน
คะแนน CU-AAT
CU-AAT คะแนนเต็ม 2,400 คะแนน

 

IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational)

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

• IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) หลักสูตร IGCSE ถูกจัดทำสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับ การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยการ สอบผ่านหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอ เทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

 

ทางสถาบันเมดโค้ชจัดสอน IGCSE ทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ Mathematics (core, extended) Physics, Biology, Chemistry และ ESL สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IGCSE ในแต่ละวิชารวมถึงการฝึกทำ past paper เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำโจทย์มากขึ้นและได้คะแนนสอบในระดับ A* น้องๆที่สนใจสามารถรวบรวมกลุ่ม มาเรียน 3-4 คน (semi-private) หรือจะเลือกเรียนแบบส่วนตัว (private) จากประสบการณ์ที่น้องๆ มาเรียนจะชอบในการสอนของครูที่สถาบันเมดโค้ช เพราะครูสอนเข้าใจง่ายจากที่ไม่ชอบวิชานี้กลายเป็นชอบเรียนมากขึ้น เพราะ ยังช่วยเสริมเกรดที่โรงเรียนได้อีกด้วย

IELTS, UKCAT, MCAT, NMAT

IELTS, TOEFL, MCAT, NMAT, CU-ATS

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

• IELTS (International English Language Testing System)

ทางสถาบันเมดโค้ชจัดคอร์สเรียน IELTS สำหรับน้องๆที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อคณะ แพทยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ การสอน IELTS ที่สถาบันเมดโค้ชสามารถเรียนได้ทั้งตัวต่อตัว (private) และกลุ่มย่อย 3-4 คน โดยเน้นการทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ และ "สอนสดทุกชั่วโมงเรียน" ทำให้ นักเรียนใกล้ชิดครูผู้สอนและตอบข้อสงสัยในการเรียนได้ทันทีนอกจากนี้เราเน้นให้นักเรียนทำข้อสอบเพิ่มเติมนอก เวลาเรียน โดยอาจารย์จะส่ง feedback ให้นักเรียนได้ตลอดเวลาของคอร์สเรียน

 

• TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน เพื่อทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) ซึ่งสามารถทำการสอบครบทั้ง 4 ทักษะ หรือมีสอบแค่เป็นบางทักษะก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการสอบ TOEFL โดยยึดตามภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกาโดยเฉพาะและผู้ที่จะสมัครงานในบริษัทต่างชาติ

 

• MCAT (Medical College Admission Test)

การเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแพทย์ (medical school) ของสหรัฐอเมริกานั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนโดยผู้สมัครจะต้องสอบ MCAT และยื่นผลคะแนนสอบไป ยังมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ในส่วนข้อสอบ MCAT ประกอบด้วยหลายส่วนที่ถูกออก แบบมาเพื่อวัดความสามารถของผู้สอบในด้านต่างๆได้แก่ problem solving, critical thinking, และ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (knowledge of science concepts and principles) ได้แก่ Physical Sciences, Verbal Reasoning และ Biological Sciences สถาบันเมดโค้ชจัดสอนวิชาพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้สำหรับน้องๆที่เตรียมสอบ MCAT โดยเน้นการวางพื้นฐานการเรียนและการทำข้อสอบ (past paper) อ่านรายละเอียด

 

• NMAT (National Medical Admission Test)

การสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ในประเทศฟิลิปปินส์ ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบ NMAT โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การทดสอบทางเชาว์ปัญญา เพื่อประเมินความถนัดทางการแพทย์ของผู้สอบ และ การทดสอบความรู้พื้นฐานการศึกษาต่อทางการแพทย์ ประกอบด้วย 4 วิชา Biology, Chemistry, Physics, Social Sciences

 

• CU-ATS (Chulalongkorn University Aptitude Test for Science)

คือข้อสอบที่ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการพิจารณาผู้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของหลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ โดยลักษณะข้อสอบคล้ายกับข้อสอบ SAT Subject Tests แต่ความยากของเนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป จะประกอบด้วยวิชาเคมีและฟิสิกส์ คะแนนสอบจะสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี

 

ข้อสอบ CU-ATS คะแนนรวม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่

 • CU-ATS Physics มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800
 • CU-ATS Chemistry มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800

เตรียมสอบแพทย์ต่างประเทศ​

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

การสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในยุโรปจะมีการสอบทั้งข้อเขียน (written exam) และการสอบสัมภาษณ์ (interview exam) สถาบันเมดโค้ชจัดคอร์สติวเพื่อสอบข้อเขียนมีทั้งหมด 4 วิชาหลัก ได้แก่ Biology, Chemistry, Mathematics, Physics โดยเน้นการทำโจทย์แนวข้อสอบเก่า (past paper) เพื่อให้ผู้สอบรู้แนวทางของโจทย์ ดังนั้นผู้ สอบส่วนใหญ่จะทำสามารถทำคะแนนสอบเข้าได้มากกว่าร้อยละ 80 และผ่านเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ต่อไป

Czech

Czech

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

ปัจจุบันการเรียนแพทย์ต่างประเทศนับว่าได้รับความสนใจ อย่าง มากนักศึกษาไทยที่มีความพร้อมในด้านภาษาต่างประเทศจะสามารถปรับตัว ในช่วงเริ่ม แรกของการเข้าเรียน สถาบันเมดโค้ชจึงจัดให้มีการสอนภาษา ต่างประเทศโดยเจ้า ของภาษา สามารถเรียนเป็นกลุ่มหรือเรียนส่วนตัวได้

PreMedical Courses

PreMedical Courses

เรียนเดี่ยว @1,500.-
2-4 คน @1,200.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

สำหรับนักศึกษาแพทย์ที่สอบเข้าเรียนได้ในคณะแพทยศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยต่างๆได้ตามความตั้งใจแล้ว "การวางพื้นฐานการเรียนแพทย์นั้นมี ความสำคัญอย่างยิ่ง" ดังนั้นสถาบันเมดโค้ชจึงจัดคอร์สเรียนเพื่อวางพื้นฐานการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแพทย์และการสอบใบประกอบวิชาชีพ (ศรว) วิชาเรียนที่สถาบันได้จัดสอนได้แก่ Medical English, Anatomy, Molecular and Cell Biology, Organic Chemistry, Human genetics, Biochemistry, Physiology, Immunology, Microbiology, Pathology, Clinical Pathology, Pharmacology, Medical Ethics, Epidemiology&Biostatistics

คอร์สติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ (ศรว)

คอร์สติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ (ศรว)

สถาบันเมดโค้ชเป็น "สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีความพร้อมมากที่สุด" ในการจัดติวใบประกอบวิชาชีพแพทย์ (ศรว) สำหรับนักศึกษาแพทย์ไทยและแพทย์ต่างประเทศ โดยทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน ทางสถาบันได้มีการสรุปเนื้อหาการสอนที่ครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งมีตัวอย่างข้อสอบและคลังข้อสอบมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทำโจทย์ ดังนั้นนักศึกษาแพทย์หลายคนจึงให้ความสนใจมากมายและสอบผ่านกับเราใน "ครั้งแรก" ของการสอบ

 

คอร์สเรียน ศรว. ขั้นที่ 1 (NLE Step 1)

Review Course คอร์ส "ติวเนื้อหา" โดยจะเน้นสรุปและทบทวนเนื้อหาในแต่ละวิชาที่ออกข้อสอบทั้งหมด

• Tutorial Course คอร์ส "ตะลุยโจทย์" เพื่อฝึกทำโจทย์ โดยจะฝึกทำข้อสอบจากข้อสอบเก่าตั้งแต่ฉบับล่าสุด รวมไปถึงฉบับเก่าๆ ย้อนหลังไปแต่ละปี

 

คอร์สเรียน ศรว. ขั้นที่ 2 (NLE Step 2)

• Tutorial Course คอร์สเรียน “สรุปเนื้อหา”ตามเกณฑ์แพทยสภา “เฉลยแนวข้อสอบย้อนหลังล่าสุด”พร้อม keyword เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

 

คอร์สเรียน ศรว. ขั้นที่ 3 (NLE Step 3) OSCE และ MEQ

• คอร์สเรียน ศรว. ขั้นที่ 3 มุ่งเน้นทักษะและหัตถการทางคลินิก รวมถึงการซักประวัติและการตรวจร่างกายของผู้ป่วย
โดยเป็นการสรุปเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสอบขั้นตอนสุดท้าย

 

HOT! คอร์ส Competency Test for NLE Step 1&2

คอร์สฝึกทำ "ข้อสอบเสมือนจริง 300 ข้อ" เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบ ศรว. ทั้งขั้นที่ 1 และ 2 ทราบผลคะแนนสอบและเฉลยละเอียดทุกข้อพร้อม key concept เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบให้ถูกประเด็น

 

NEW! คอร์ส Preparation for NLE Step 1&2

คอร์สรวมโจทย์ ศรว. -“อัพเดทข้อสอบล่าสุด” เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบ ศรว. ทั้งขั้นที่ 1 และ 2 แบบเข้มข้น

 • เฉลยแนวคิดแต่ละข้อ พร้อม keywordเข้าใจง่าย ตรงประเด็น 
 • เตรียมสอบเพิ่มคะแนน เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มโอกาสสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก

 

Kaplan USMLE Step1

USMLE Step 1

เป็นขั้นแรกของการสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากสอบผ่านทุกขั้นตอนก็สามารถยื่นเรื่องขอเป็นแพทย์ที่อเมริกาได้ ซึ่งการสอบใบประกอบวิชาชีพขั้นตอนที่ 1 ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะมีขอบเขต เนื้อหาวิชาที่เยอะ และหัวข้อการสอบที่หลากหลาย

 

USMLE Step 2 CK

USMLE Step 2 Clinical Knowledge เป็นการสอบหนึ่งวันเต็ม การสอบแบ่งออกเป็น 9 session ซึ่งมีรูปแบบการตอบข้อสอบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับข้อสอบ ซึ่งจะวัดความรู้แพทย์และโรคต่าง ๆ การสอบประกอบไปด้วยรายวิชาดังนี้

 • อายุรศาสตร์ (Internal medicine), สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and gynecology), กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics), เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive medicine), จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry), ศัลยศาสตร์ (Surgery), รวมถึงการให้การรักษาให้ศาสตร์อื่น