PROGRAM

คอร์สเรียน ONLINE ผ่าน ZOOM

เตรียมสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio), แพทย์ กสพท., แพทย์ ม. รังสิต สำหรับน้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศที่ไม่สะดวกเข้ามาเรียนที่สถาบันได้


"สอนสดทุกชั่วโมง แนวข้อสอบตรงทุกวิชา สอบติดจริง"

NEW!! คอร์สติวสอบ ศรว. ขั้นที่ 1, 2 และ 3
ในรูปแบบ VDO ONLINE

🖥 คอร์สติว ศรว. รูปแบบ VDO ONLINE เรียนได้ทุกที่&ทุกเวลา

👩‍💼 เพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนฟรี 20% ทุกคอร์สเรียน

🎯 เลือกวันเวลาเรียน&ทบทวนได้อย่างอิสระภายใน 8 เดือน

👍 เรียนได้ทั้งระบบ Windows หรือ ios และโทรศัพท์มือถือ

👨‍⚕ สรุปเนื้อหากระชับ ตามเกณฑ์แพทยสภา

🩺 อัพเดทโจทย์และสอนเข้าใจทุกประเด็น

📌สอนโดย "อาจารย์แพทย์" ผู้มีประสบการณ์ทุกชั่วโมง📌

 

🎯ติวสอบ ศรว. อย่างมั่นใจ 💯สอบผ่านรอบแรกด้วยคะแนนสูงกับสถาบันเมดโค้ช (MedCoach Institute)

คอร์สติวสอบ ศรว. ขั้นที่ 1, 2 และ 3
ในรูปแบบ S.E.L.F

 • จองเวลาเรียนหรือจัดตารางเรียนเองได้ตามสะดวก
 • เพิ่มเวลาเรียนจากคอร์สสด 20%
 • ทบทวนและเรียนซ้ำในหัวข้อที่ไม่เข้าใจ
 • “เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนคอร์สสด”
คอร์สยอดนิยม สำหรับ ม.ต้น

คอร์สยอดนิยม สำหรับ ม.ต้น

Math, Sciences

เรียนเดี่ยว @750.-
2-4 คน @650.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป @450.-

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)
• ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น (Basic English)
• คณิตศาสตร์ เบื้องต้น (Basic Mathematics)
• วิทยาศาสตร์ เบื้องต้น (Basic Sciences)

ติวแพทย์ 9 วิชาสามัญ, ความถนัดแพทย์

ติวแพทย์ 9 วิชาสามัญ, ความถนัดแพทย์

เรียนเดี่ยว @900.-
2-4 คน @700.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)
 • (กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)
 • ความถนัดแพทย์ (ปกติ)
 • ความถนัดแพทย์ (เร่งรัด)
 • ภาษาอังกฤษ กสพท.
 • คณิตศาสตร์ กสพท.
 • เคมี กสพท. 
 • ฟิสิกส์ กสพท.
 • ชีววิทยา กสพท.
ติวแพทย์ ทันตะ อินเตอร์ คอร์สเตรียมสอบ BioMedical Admissions Test (BMAT)

ติวแพทย์ ทันตะ อินเตอร์

คอร์สเตรียมสอบ BioMedical Admissions Test (BMAT)

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

BioMedical Admissions Test (BMAT)
BMAT คือ การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ในสาขาการแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

 

section 1: Thinking Skills
ส่วนที่ 1 
การวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่กำหนดให้ต่างๆ

 

section 2: Scientific Knowledge and Applications
ส่วนที่ 2 
การวัดความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์วิชา Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics

 

section 3: Writing Task
ส่วนที่ 3 
การวัดความสามารถในการสื่อสารด้านการบรรยาย การอภิปราย ให้มีประสิทธิภาพและได้ใจความ

 

สถาบันเมดโค้ช เปิดสอน BMAT ทุก section โดยติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในวิชานั้นๆโดยวิเคราะห์ข้อสอบและสอนเทคนิคเพื่อให้ นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

สำหรับน้องๆ ที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเตรียมความพร้อมได้แล้ว เพราะผลคะแนน BMAT สามารถเก็บได้นานถึง 2 ปี

“สอนสด ครบทุก section พร้อมแนวข้อสอบจริงจาก UK”

IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational)

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

• IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) หลักสูตร IGCSE ถูกจัดทำสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับ การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยการ สอบผ่านหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอ เทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

 

ทางสถาบันเมดโค้ชจัดสอน IGCSE ทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ Mathematics (core, extended) Physics, Biology, Chemistry และ ESL สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน IGCSE ในแต่ละวิชารวมถึงการฝึกทำ past paper เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำโจทย์มากขึ้นและได้คะแนนสอบในระดับ A* น้องๆที่สนใจสามารถรวบรวมกลุ่ม มาเรียน 3-4 คน (semi-private) หรือจะเลือกเรียนแบบส่วนตัว (private) จากประสบการณ์ที่น้องๆ มาเรียนจะชอบในการสอนของครูที่สถาบันเมดโค้ช เพราะครูสอนเข้าใจง่ายจากที่ไม่ชอบวิชานี้กลายเป็นชอบเรียนมากขึ้น เพราะ ยังช่วยเสริมเกรดที่โรงเรียนได้อีกด้วย

IELTS, UKCAT, MCAT, NMAT

IELTS, UCAT, MCAT, NMAT

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

• IELTS (International English Language Testing System)

ทางสถาบันเมดโค้ชจัดคอร์สเรียน IELTS สำหรับน้องๆที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อคณะ แพทยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ การสอน IELTS ที่สถาบันเมดโค้ชสามารถเรียนได้ทั้งตัวต่อตัว (private) และกลุ่มย่อย 3-4 คน โดยเน้นการทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ และ "สอนสดทุกชั่วโมงเรียน" ทำให้ นักเรียนใกล้ชิดครูผู้สอนและตอบข้อสงสัยในการเรียนได้ทันทีนอกจากนี้เราเน้นให้นักเรียนทำข้อสอบเพิ่มเติมนอก เวลาเรียน โดยอาจารย์จะส่ง feedback ให้นักเรียนได้ตลอดเวลาของคอร์สเรียน

 

UCAT (University Clinical Aptitude Test)

การสอบ UCAT เป็นการทดสอบเพื่อวัดทัศนคติ อารมณ์และความสามารถพิเศษหรือไอคิว (IQ) ของผู้สมัคร สอบเพื่อศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ โดยจะกำหนดให้ผู้สมัครสอบยื่นผลคะแนน UCAT ควบคู่ไปกับผลการเรียนและการสอบสัมภาษณ์ สำหรับคอร์สเรียน UCAT ทางสถาบันเมดโค้ชกำหนดชั่วโมงเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง สามารถจับกลุ่มมาเรียนหรือเลือก เรียนแบบ Private ได้ การเรียนการสอนจะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจะปรับตามพื้นฐานของ นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและมีการพัฒนาการเรียนรู้ไปในทางที่ถูกต้อง ครูผู้สอนจะเป็นครูที่ มีประสบการ์ณการสอนมาแล้ว

 

• MCAT (Medical College Admission Test)

การเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแพทย์ (medical school) ของสหรัฐอเมริกานั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนโดยผู้สมัครจะต้องสอบ MCAT และยื่นผลคะแนนสอบไป ยังมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ในส่วนข้อสอบ MCAT ประกอบด้วยหลายส่วนที่ถูกออก แบบมาเพื่อวัดความสามารถของผู้สอบในด้านต่างๆได้แก่ problem solving, critical thinking, และ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (knowledge of science concepts and principles) ได้แก่ Physical Sciences, Verbal Reasoning และ Biological Sciences สถาบันเมดโค้ชจัดสอนวิชาพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้สำหรับน้องๆที่เตรียมสอบ MCAT โดยเน้นการวางพื้นฐานการเรียนและการทำข้อสอบ (past paper)

 

• NMAT (National Medical Admission Test)

การสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ในประเทศฟิลิปปินส์ ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบ NMAT โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การทดสอบทางเชาว์ปัญญา เพื่อประเมินความถนัดทางการแพทย์ของผู้สอบ และ การทดสอบความรู้พื้นฐานการศึกษาต่อทางการแพทย์ ประกอบด้วย 4 วิชา Biology, Chemistry, Physics, Social Sciences

เตรียมสอบแพทย์ต่างประเทศ​

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

การสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในยุโรปจะมีการสอบทั้งข้อเขียน (written exam) และการสอบสัมภาษณ์ (interview exam) สถาบันเมดโค้ชจัดคอร์สติวเพื่อสอบข้อเขียนมีทั้งหมด 4 วิชาหลัก ได้แก่ Biology, Chemistry, Mathematics, Physics โดยเน้นการทำโจทย์แนวข้อสอบเก่า (past paper) เพื่อให้ผู้สอบรู้แนวทางของโจทย์ ดังนั้นผู้ สอบส่วนใหญ่จะทำสามารถทำคะแนนสอบเข้าได้มากกว่าร้อยละ 80 และผ่านเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ต่อไป

Czech

Czech

เรียนเดี่ยว @1,200.-
2-4 คน @1,000.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

ปัจจุบันการเรียนแพทย์ต่างประเทศนับว่าได้รับความสนใจ อย่าง มากนักศึกษาไทยที่มีความพร้อมในด้านภาษาต่างประเทศจะสามารถปรับตัว ในช่วงเริ่ม แรกของการเข้าเรียน สถาบันเมดโค้ชจึงจัดให้มีการสอนภาษา ต่างประเทศโดยเจ้า ของภาษา สามารถเรียนเป็นกลุ่มหรือเรียนส่วนตัวได้

PreMedical Courses

PreMedical Courses

เรียนเดี่ยว @1,500.-
2-4 คน @1,200.-
เรียนกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

(กำหนดวัน-เวลา ตามกลุ่มผู้เรียน)

 

สำหรับนักศึกษาแพทย์ที่สอบเข้าเรียนได้ในคณะแพทยศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยต่างๆได้ตามความตั้งใจแล้ว "การวางพื้นฐานการเรียนแพทย์นั้นมี ความสำคัญอย่างยิ่ง" ดังนั้นสถาบันเมดโค้ชจึงจัดคอร์สเรียนเพื่อวางพื้นฐานการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแพทย์และการสอบใบประกอบวิชาชีพ (ศรว) วิชาเรียนที่สถาบันได้จัดสอนได้แก่ Medical English, Anatomy, Molecular and Cell Biology, Organic Chemistry, Human genetics, Biochemistry, Physiology, Immunology, Microbiology, Pathology, Clinical Pathology, Pharmacology, Medical Ethics, Epidemiology&Biostatistics

คอร์สติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ (ศรว)

คอร์สติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ (ศรว)

สถาบันเมดโค้ชเป็น "สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีความพร้อมมากที่สุด" ในการจัดติวใบประกอบวิชาชีพแพทย์ (ศรว) สำหรับนักศึกษาแพทย์ไทยและแพทย์ต่างประเทศ โดยทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.ศิริราช และรพ.รามาธิบดี ทางสถาบันได้มีการสรุปเนื้อหาการสอนที่ครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งมีตัวอย่างข้อสอบและคลังข้อสอบมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทำโจทย์ ดังนั้นนักศึกษาแพทย์หลายคนจึงให้ความสนใจมากมายและสอบผ่านกับเราใน "ครั้งแรก" ของการสอบ

 

ศรว. ขั้นที่ 1 (NLE Step 1)

• Review Course และ Tutorial Course Human genetics, Biochemistry, Anatomy, Physiology, Immunology, Microbiology, Pathology, Clinical Pathology, Pharmacology, Medical Ethics, Epidemiology & Biostatistics

 

ศรว. ขั้นที่ 2 (NLE Step 2)

• Review & Tutorial Course สถาบันเมดโค้ชได้จัดติว ศรว.ขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นสถาบันเดียวในขณะนี้ โดยเน้นการทำโจทย์และทบทวนความรู้ทางด้าน clinical science และ basic patient-centered skills จากข้อสอบเก่าเพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกของการสอบ

 

HOT! Competency Test for NLE Step 1&2

ฝึกทำ "ข้อสอบเสมือนจริง 300 ข้อ" เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบ ศรว. ทั้งขั้นที่ 1 และ 2 ทราบผลคะแนนสอบและเฉลยละเอียดทุกข้อพร้อม key concept เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบให้ถูกประเด็น

 

HOT! ศรว. ขั้นที่ 3 (NLE Step 3)และ MEQ

คอร์สเรียน ศรว. ขั้นที่ 3 มุ่งเน้นทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) รวมถึงการซักประวัติและการตรวจร่างกายของผู้ป่วย โดยเป็นการสรุปเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสอบขั้นตอนสุดท้าย

 

NEW! NLE  Xtreme for Step 1&2

คอร์สรวมโจทย์ ศรว. “อัพเดทข้อสอบล่าสุด” เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบ ศรว. ทั้งขั้นที่ 1 และ 2

 

 

Kaplan USMLE Step1

คณะแพทยศาสตร์ University of Debrecen ประเทศฮังการี ได้จัดคอร์ส “ติวสด (LIVE course) USMLE step 1 ซึ่งสอนโดยคณาจารย์จาก KAPLAN ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาเรียน 7 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการไปศึกษาต่อเฉพาะทางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์จากทั่วโลกเพื่อเข้าติวในคอร์สดังกล่าว

 

สถาบันเมดโค้ชเป็นผู้ประสานงานคอร์สเรียน วีซ่านักเรียน ประกันสุขภาพ จัดหาหอพัก รวมถึง บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและหอพัก ณ เมือง Debrecen