Pathway to Medicine

Pathway to Medicine

new Personalized Counselor & Mentorship for Aspiring Health Science Professionals

สุดยอดโครงการ ดูแลโดยอาจารย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ แบบ  Exclusive Private ไม่ว่าน้องจะอยู่ระดับชั้นไหน นัดหมายวางแผนการเรียนแบบ “เฉพาะบุคคล” เพื่อเตรียมสอบเข้าสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • Medicine
 • Dentistry
 • Pharmacy

สร้างโปรแกรมให้เหมาะสมกับน้องแต่ละคน และวางแผนการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้อย่างหายห่วง หมดกังวล

ผู้ปกครองและน้องที่สนใจสามารถนัดหมายเข้ามาคุยปรึกษาและวางแผนการเรียนกับอาจารย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ ได้ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

โทร : 02-354-4525, 088-235-1419, 095-562-3929, 064-146-5479, 096-647-9235

ID Line : @medcoach

Sciences Project

คอร์สเรียนนี้จะช่วงให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบปฏิบัติการ (Laboratory) สำหรับน้องๆ ระดับชั้นมัธยม เพื่อสร้างผลงานวิทยาศาสตร์ของตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดโครงการ ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมสารเคมี และอุปกรณ์ครบครัน

1. กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 • วิธีการเลือกหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจ
 • วิธีการสืบค้นงานวิจัย (Literature review)
 • การตั้งวัตถุประสงค์
 • การวางแผนการทดลอง
 • ลงมือปฏิบัติ

2. กระบวนการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์

 • บทคัดย่อ (abstract)
 • บทนำ (introduction)
 • วัตถุประสงค์ (objectives)
 • วิธีการทดลอง (Methods)
 • ผลการทดลอง (Results)
 • สรุปผล (Conclusion and Discussion)
 • เอกสารอ้างอิง (Reference)

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • นักเรียนระดับชั้น ม. 3 – 5 (grade 9 -11) ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์และสร้างผลงานวิจัยของตนเอง ลงในแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio)

ระยะเวลา: เรียนทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือวันอื่นๆ ประมาณ 2 – 3 เดือน

Testimonials

ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ เป็นเนื้อหานอกห้องเรียนที่เข้าใจค่อนข้างยากในช่วงแรก แต่อาจารย์อธิบายดีมาก และเปิดโอกาสให้ถามคำถามตลอดเลยค่ะ

ชอบมากๆ ค่ะ ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ เป็นคอร์สที่มีประโยชน์มาก ๆ ตอนเเรกตัดสินใจนานมากเพราะราคาสูง เเต่คุ้มมากค่ะได้เอาทักษะที่มีไปใช้กับอย่างอื่นด้วย

Great provision of learning materials and resources for me to work on. Easy to understand teaching during online zoom call. Good support given for me to improve my researches on. Support given outside lessons.

It was an amazing opportunity and I have gained so much knowledge from the research week!! Dr Bird was extremely kind and humble, and all the staff members were extremely supportive!  One thing I can suggest, is about the online conference. I am not sure if we have control over this, but in order to attend the conference, we had to use our money to pay again. Which might be a bit inconvenient because I thought that the fee was already included in the initial price of the lab research. Therefore, it would be nice if medcoach could combine the total price all in one so that we wouldn’t have to pay more than once. Overall, it was extremely fun and I enjoyed it a lot!!

รู้สึกประทับใจอาจารย์ที่สอนทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่

Literature Insights: Navigating and Mastering Reviews

คอร์สเรียนการเขียนงานวิจัยด้านการแพทย์ คอร์สหนึ่งเดียวที่จะช่วยเพิ่ม “ความโดดเด่น” ของแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio) ด้วยผลงานตีพิมพ์ในรูปแบบ review article เพื่อยื่นเข้าคณะแพทยศาสตร์ TCAS รอบ 1

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

• นักเรียนระดับชั้น ม. 3 – 5 (grade 9 – 11) ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนบทความวิจัยด้านการแพทย์และสร้างผลงานวิจัยของตนเอง ลงในแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio)

 • ระยะเวลา: เรียนทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือวันอื่นๆ ประมาณ 2 – 3 เดือน

Testimonials

Ajarn is very kind and friendly, makes the learning/working environment more relaxed and is very helpful throughout the course. Thank you so much naka!

อาจารย์คอยช่วยตลอดเลยค่ะ ตอนแรกแบล้งมากไม่รู้จะทำอะไร หัวข้อไหน หรือเริ่มยังไง แต่อาจารย์คอยไกด์ให้ตลอด แนะนำหัวข้อเรื่องที่ใกล้ๆกับสิ่งที่สนใจ จนทำวิจัยเสร็จ ขอบคุณมากเลยนะคะ

ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ อาจารย์คอยติดตามคอยช่วยเช็ค article อย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยแก้ไขข้อมูล อธิบาย concept ต่างๆให้เข้าใจมากขึ้น หลังจากเรียนครบแล้วอาจารย์ก็ยังคอยช่วยตาม journal เรื่อง publication และตอบทุกคำถามอย่างใจดีมากๆ ค่ะ ขอบคุณค่าา

Good teaching of literature review basics. Easy to follow and understand. Ajarn gave good support on my manuscript. Provision of good resources to use.

อาจารย์เป็นกันเองมากๆๆ ช่วยตามงานจนได้ตีพิมพ์ ประทับใจมากๆครับ

Survey Research

โครงการวิจัยในรูปแบบการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ (health behavior) สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจสร้างผลงานวิจัยด้านการแพทย์เพื่อเพิ่ม “ความโดดเด่น” ของแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio) ของตนเองเพื่อยื่นเข้า คณะแพทยศาสตร์ TCAS รอบ 1

โครงการวิจัยนี้จะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยเบื้องต้นในรูปแบบการสำรวจ (survey research) ด้วยแบบสอบถาม(questionnaire) เพื่อสร้างผลงานวิจัยของตนเองเบื้องต้น โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดโครงงาน ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้ดังนี้

1. กระบวนการทำงานวิจัยเบื้องต้น

 • การค้นหาหัวข้อวิจัย
 • การทบทวนวรรณกรรม
 • การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัย
 • การวางแผนงานวิจัย&ลงมือสร้างแบบสอบถาม
 • การเขียนผลการทดลอง&วิเคราะห์&สรุปผลการวิจัย

2. การนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบต่างๆ 

 • นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
 • การเขียน Report
 • การเขียน Full Proceeding

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 •  นักเรียนระดับชั้น ม. 3 – 5 (grade 9 – 11) ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์และสร้างผลงานวิจัยของตนเอง ลงในแฟ้มประวัติผลงาน (portfolio)
 • ระยะเวลา: เรียนทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ หรือวันอื่นๆ ประมาณ 2 – 3 เดือน

Testimonials

ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ อาจารย์ใจดี คอยช่วยเหลือหนูตลอด สอนดีและเอาใจใส่มากๆเลยค่ะ

อาจารย์ดีมากๆ เลยค่ะ คอยแนะนำและติดตามอยู่ตลอด ชอบอาจารย์มากๆ ค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆ เลยค่ะ ที่ให้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ดี

อาจารย์ทั้งสอนเต็มที่และสอนได้เป็นอย่างดีรวมถึงการแนะนำชี้แนะสิ่งต่างๆ ให้กับหนู ขอขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ

ขอบคุณที่ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ค่า