เอ NLE STEP 2

อาจารย์สอนเข้าใจมากค่ะ ชอบที่เวลาอาจารย์สอน อาจารย์จะย้ำจุดที่ควรจะจำบ่อยค่ะๆ จากคนที่พื้นฐานไม่ค่อยดี พอเรียนแล้วทำให้เข้าใจเนื้อหาและโจทย์มากขึ้นค่ะ สามารถนำที่อาจารย์สอนมาใช้ในวอร์ดได้ด้วยค่ะ