ฮ่องเต้ NLE STEP 1

อาจารย์สรุปเนื้อหามาได้ดีครับ อ่านง่ายและมีข้อสอบไปในตัว ทำให้ทบทวนแบบไม่มีปัญหา เนื้อหาส่วนใหญ่สามารถเอาไปใช้สอบได้ครับ ไม่ต้องแกะอะไรมากเพราะอาจารย์แกะมาให้หมด