อุ้ม NLE STEP 2

อาจารย์สอนละเอียดมากครับ เข้าใจง่าย เน้นจุดสำคัญ เนื้อหาที่สอนค่อนข้างครอบคลุมข้อสอบมากกว่า 80% เลยครับ แล้วแต่ละเนื้อหาที่สามารถพลิกแพลงโจทย์ได้อาจารย์ก็ดักไว้หมด อ่านทบทวนอีกรอบสองรอบก็พอผ่านได้สบายๆ