มีมี่ NLE STEP 1

การเรียนกับอาจารย์ ทำให้หนูรู้จุดที่พลาดเเละจุดอ่อนของตัวเอง อาจารย์ช่วยขัดเกลาความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำโจทย์ได้เฉียบคมมากขึ้นค่ะ