มาร์ค NLE STEP 1&2

คอร์สเรียนเป็นประโยชน์มากครับเพราะอ่านไปเยอะแต่มันฟุ้ง อาจารย์ช่วยจัดระเบียบความรู้ให้ อาจารย์ช่วยได้มากจริงๆ ครับ