มายด์ NLE STEP 1 & 2

อาจารย์สอนทำให้เข้าใจ ทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น พร้อมบอกถึงข้อควรระวังของโจทย์แต่ละข้อ ช่วยรวบยอดเนื้อหาให้กระชับ เวลาอ่านทบทวนใช้เวลาไม่นาน ที่สำคัญ คือนอกจากจะทำให้ทำข้อสอบได้แล้วสิ่งที่อาจารย์สอน ยังสามารถเอาไปใช้ในการทำงานดูแลคนไข้ได้จริงๆค่ะ