พ้อม NLE STEP 1

เนื้อหาของคอร์สเรียนครอบคลุมเนื้อหาในข้อสอบค่ะ มีโจทย์ให้ทำหลากหลายอาจารย์สอนเข้าใจง่ายมากค่ะ อาจารย์เลือกใช้คำง่ายๆ ทำให้เราสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นค่ะ มีวิธีจำเล็กๆ น้อยๆที่เป็นประโยชน์ไว้ใช้ในห้องสอบได้ค่ะ ชีทที่ใช้ในการสอนสามารถอ่านทบทานและเข้าใจง่ายขึ้นมากเลยค่ะ ทำให้สามารถเก็บตกทบทวนบทเรียนได้ไวค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์สอนในคอร์สได้ประโยชน์และสามารถเอาไปใช้ในการสอบได้มากเลยค่ะ