พีท NLE STEP 1

อาจารย์สอนดีมากๆ เลยครับ สอนตั้งแต่พื้นฐานเลย คนที่พื้นฐานน้อยก็เรียนรู้เรื่องครับ เนื้อหาที่อาจารย์สอนเรียบเรียงมาอย่างดีเลยครับ ถ้าทบทวนทุกครั้งหลังเรียนเสร็จได้คะแนนดีแน่นอนครับ