ปั่น NLE STEP 1

ตอนอยู่ในห้องสอบรู้สึกขอบคุณอาจารย์มากๆ ที่สอนในรูปแบบที่ทำให้เราสามารถนำความรู้ไปแก้โจทย์ได้จริงๆ นอกจากจะได้ความรู้ไปสอบNLแล้ว ยังได้ความรู้ไปสอบในวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยด้วย เพราะเนื้อหามีการสรุปเป็นขั้นตอนแบบใช้ได้จริง ขอบคุณสถาบันและอาจารย์มากๆ เลยค่ะ