บอม NLE STEP 1&2

อาจารย์สอนเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบจากที่อ่านเองแล้วไม่ผ่านเพราะจับประเด็นไม่ถูก อาจารย์จะเน้นจุดที่ออกสอบบ่อยๆ ผิดซ้ำๆ จุดสำคัญของลักษณะอาการของโรคที่มักมองข้ามไปโดยรวม

อาจารย์ช่วยทำให้มองภาพทั่วไปว่าโจทย์จะมาแนวไหนบ้างจากที่ไม่เข้าใจและไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ตอนนี้ผมผ่าน NL ขั้นตอนที่ 1และ 2แล้วต้องขอบคุณอาจารย์และสถาบัน Medcoach มากครับ