นุ่น NLE STEP 3

หนูผ่าน NL1-3 เพราะอาจารย์เลย ขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ แต่ละคอร์สอาจารย์จะสรุปเนื้อหาที่เรียนมาที่เยอะมากๆ ให้เข้าใจ กระชับ และตรงประเด็น ทำให้หนูเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในหลายๆ จนสอบผ่านขอบคุณอาจารย์มากๆ นะค ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะ