ท็อป NLE STEP 1

ผมได้ลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์กับทาง MedCoach อาจารย์เลือกแนวโจทย์ที่ออกบ่อยนำมาใส่แยกบท สอนทีละข้อพร้อมลงเนื้อหารวมทั้งมีการสอนข้อที่ออก pararelle กัน แต่ละบทรวมข้อสอบไว้เยอะมากๆ ทำให้ค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด อาจารย์มีความตั้งใจในการสอนมาก ถ้ามีความตั้งใจในการเรียนและหมั่นทบทวนชีท ผมเชื่อว่าสามารถผ่านได้สบายครับ ขอบคุณอาจารย์มากๆ นะครับ ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ครับ