ทา NLE STEP 1

อาจารย์สอนดีค่ะ ตอนที่มาเรียนพื้นฐานหนูยังไม่มีก็สามารถเรียนรู้เรื่องค่ะ อาจารย์ดูเข้าใจเด็กด้วยว่าพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากัน พอได้พื้นฐานดีก็จะเข้าใจในการทำโจทย์ได้ดีขึ้น