NLE Step 3

เมย์ NLE STEP 3

อาจารย์จับเวลาจริงในการฝึกทำข้อสอบ พอตอนทำข้อสอบจริงๆไม […]

พีท NLE STEP 3

อาจารย์ใจดีสอนดี มีความเป็นห่วงน้องๆ ตอบคำถามได้ตรงจุด […]

นุ่น NLE STEP 3

หนูผ่าน NL1-3 เพราะอาจารย์เลย ขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ แต่ […]

วิช NLE STEP 3

อาจารย์สอนได้เข้าใจขึ้นมาก เน้นจุดสำคัญ ข้อควรระวังต่าง […]