NLE Step 2

บอม NLE STEP 1&2

อาจารย์สอนเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบจากที่อ่านเองแล้วไม่ผ่าน […]

เมย์ NLE STEP 1&2

อาจารย์สอนดีมากค่ะ ตอนทำข้อสอบหนูได้ยินเสียงอาจารย์ในหู […]

มายด์ NLE STEP 1 & 2

อาจารย์สอนทำให้เข้าใจ ทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น พร้ […]

มาร์ค NLE STEP 1&2

คอร์สเรียนเป็นประโยชน์มากครับเพราะอ่านไปเยอะแต่มันฟุ้ง […]

เนเน่ NLE STEP 1&2

จากที่สอบไม่ผ่าน จนผ่านด้วยคะแนนสูงต้องขอบคุณ อาจารย์มา […]

1 2