University of Debrecen

     University of Debrecen จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระบบการศึกษาขั้นสูงในอันดับต้นๆของประเทศฮังการีและยุโรปตอนกลาง (central Europe) ตั้งอยู่ที่เมือง Debrecen ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศฮังการี ระยะทางห่างจากเมืองหลวงบูดาเปสเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น

     นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังเป็นผู้นำทั้งในด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านระบบการศึกษาอีกด้วย University of Debrecen ประกอบด้วย 14 คณะ ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้สอนระดับศาสตราจารย์มากกว่า 1,500 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนมากกว่า 5,000 คน ด้วยหลายปัจจัยนี้เองทำให้ทาง University of Debrecen ได้รับรางวัลด้านการศึกษาที่ดีที่สุดจาก Hungarian higher education institutions

Medicine Program

    คณะแพทยศาสตร์ University of Debrecen ได้รับการจัดอันดับสาขาแพทย์ (Medicine) ให้อยู่ในอันดับที่ 201 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย QS World Ranking ในปี 2016 ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนใช้ระยะเวลาเรียน 6 ปี ภายหลังการจบการศึกษาจะได้รับวุฒิ Medical Doctor (M.D.) การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้สอนโดยใช้ “ภาษาอังกฤษ” ตลอดหลักสูตร ในช่วง 2 ปีแรกของการเรียนจะเน้นการศึกษาในเชิงทฤษฎีทางการแพทย์ (theoretical part) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในปี 3 ซึ่งจะเน้นเรื่องโรคและการรักษาโรคเป็นสำคัญ ส่วนการเรียนในปี 4 และ ปี 5 เน้นทักษะทางคลินิกมากขึ้นโดยมีคณาจารย์ประจำแผนกคอยดูแลให้ความรู้ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ชั้นปี 6 สามารถเลือกฝึกงานได้ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ หรือ โรงพยาบาลชั้นนำในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือกันในด้านการศึกษาทางการแพทย์ เช่น Wyckoff Heigh Medical Center (USA), The Chaim Sheba Medical Center (ISRAEL), Rambam Medical Center (ISRAEL), Hadassah Medical Center, Jerusalem (ISRAEL)

แพทยสภาไทยเยี่ยมชม Faculty of Medicine, Charles University in Hradec Kralove

     คณะแพทยศาสตร์ University of Debrecen ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ World Health Organization, the State Education Department (NY, USA), the Medical Board of California, the General Medical Council of the UK, the Medical Councils of Israel, Ireland and Norway and Thailand

นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ University of Debrecen ได้ร่วมมือกับสถาบันจัดติว KAPLAN เพื่อจัดคอร์สเรียน USMLE Step1 Preparatory Course ซึ่งจัดสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ทุกคนโดย ”ไม่มีค่าใช้จ่าย”เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการวางแผนการศึกษาต่อเฉพาะทางหรือทำงานในสหรัฐอเมริกา (USA) โดยคอร์สเรียนประกอบด้วย

 • diagnostic test for 150 questions with performance analysis
 • subjected-based assessment tests with explanations
 • Answers and explanations to all subject assessment exams
 • Full-length online exam simulation
 • Qbook with 850 practice questions and a test-taking strategy guide

ระยะเวลาการเรียน

6 ปี (12 ภาคการศึกษา)

ขั้นตอนการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 6 ในสายวิทย์คณิต, สายศิลป์คำนวณ หรือเรียนในหลักสูตรนานาชาติเช่น A-Level, IB, AP (grade 12 หรือ year 13) หรือวุฒิสอบเทียบ GED
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสามารถ transfer หน่วยกิตได้และสอบ entrance exam กับมหาวิทยาลัย**
 2. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถ transfer หน่วยกิตได้โดย”ไม่ต้องสอบ entrance exam กับมหาวิทยาลัย”** **ทั้งนี้ต้องส่งสำเนาผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

การสอบเข้าเรียนและการสัมภาษณ์

 • การสอบเข้าเรียนจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ written examination และ oral examination
 • การสอบทั้งสองส่วนจะจัดสอบ 2 วิชา Biology และ Chemistry หรือ Physics
 • สถาบันเมดโค้ชมีคอร์สติวสอบ Exam Revision Course
 • การสอบเข้าและการสัมภาษณ์ จะจัดสอบที่ MedCoach Institute ของทุกปี
 • การพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อจะขึ้นอยู่กับคณาจารย์และกรรมการจาก Faculty of Medicine, University of Debrecen

เอกสารในการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (application form) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา (high school transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (a copy of passport)
 4. ผลคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)
 5. CV / Resume
 6. Application fee 150 USD
 7. Examination fee 400 USD
 8. ค่าโครงการ

ค่าใช้จ่าย

 • Medicine Program ค่าใช้จ่าย 16,900 USD ต่อปี
 • Dentistry Program ค่าใช้จ่าย 17,500 USD ต่อปี (plus a fee of 2,200 USD/year or 1200 USD/semester from the 3rd year on covering the costs of materials)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่

Email : [email protected]
ปรึกษาฟรี Call : 088-235-1419, 095-562-3929, 064-146-5479, 096-647-9235
"สถาบันมีโควต้าสำหรับนักศึกษาไทย" 
**ตามเงื่อนไขของสถาบัน