Charles University in Prague

        มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในยุโรปตอนกลาง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1348 คณะแพทยศาสตร์ ที่นี่ถือว่าเป็น "มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งแรกและเป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดในศูนย์กลางยุโรป" ตั้งอยู่ในกรุงปราก(Prague) หรือ "เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด" ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลายที่ เก่าแก่ งดงาม ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ์จึงไม่แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวแวะไปเยี่ยม เยียนอยู่เสมอ การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ก็ทำได้ง่าย ด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟใต้ดิน, รถประจำทาง, รถราง อีกทั้งสถาบันการศึกษา มหาลัยต่างๆ ล้วนแต่อยู่ในกรุงปราก ทำให้มีนักเรียนมารวมตัวกันที่นี่ เป็นจำนวนมาก

 

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาในด้านการแพทย์ ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนล้วนมีความรู้ขั้นสูงในระดับศาสตราจารย์ (professor) มากกว่า 109 ท่าน อีกทั้งยังมีผู้ช่วย ศาสตราจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสอนอีกกว่า 700 ท่าน วัตถุประสงค์พื้นฐานในการจัดคณะแพทยศาสตร์ คือต้องการยกระดับการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์มีความสมบูรณ์ตามทฤษฎีและหลักการให้มีความสามารถพร้อมใน ด้านวิทยาศาสตร์ และมีหลักการคิดในทางการแพทย์ เพื่อการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงในด้านต่างๆ นักศึกษาแพทย์ จะสามารถเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนเนื่องจากมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาแพทย์ ในประเทศออสเตรียและเยอรมันนีอีกด้วย

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

แพทยสภาไทยเยี่ยมชม Faculty of Medicine, Charles University in Hradec Kralove

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

ขั้นตอนการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ตามที่มหาลัยกำหนด
 • ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์ คณิต หรือเรียนในหลักสูตร A-Level, IB
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

การสอบและการสัมภาษณ์

 • การสอบเข้าจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียน (multiple choice) และ การสัมภาษณ์
 • การสอบข้อเขียนจะสอบวิชา Chemistry, Biology และ Physics (3 ชั่วโมง)
 • ข้อสอบจะอิงตามหลักสูตรของ A-Level (สถาบันเมดโค้ชมีคอร์สติวสอบ Exam Revision Course)
 • การพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อจะขึ้นอยู่กับคณาจารย์และกรรมการจาก Czech Medical Faculty
MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

เอกสารในการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (application form) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา (high school transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
 3. ผลคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)
 4. Application fee 150 EURO
 5. Examination fee 400 EURO
 6. ค่าโครงการ

ค่าใช้จ่าย

 • Medicine Program ค่าใช้จ่าย 500,000 CZK ต่อปี
 • Dentistry Program ค่าใช้จ่าย 500,000 CZK ต่อปี

หอพัก

หอพักสำหรับนักศึกษาจะมีให้เลือก 2 แบบ คือ

 1. หอพักของมหาวิทยาลัย หอพักที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้จะมีกระจายอยู่ทั่วกรุงปราก สามารถเดินทางมา เรียนที่คณะได้ง่าย ด้วยรถโดยสาร รถราง เป็นต้น ที่พักจะมีอยู่หลายที่ เช่น Kolej 17. Listopadu, Kolej Budec, Kolej Jendnota โดยนักเรียนสามารถแสดงความต้องการเข้าอยู่หอพักได้ที่ สำนักงานหอพักกับทางมหาวิทยาลัย ห้องพัก ที่นี่จะเป็นห้องคู่ อยู่แชร์กัน 2 คน (ไม่มีห้องเดี่ยว) ราคาห้องพักจะอยู่ที่ 250 EUR ถึง 450 EUR ต่อเดือน
 2. หอพักให้เช่าทั่วไป นักเรียนสามารถหาเช่าหอพักทั่วไปที่อยู่ในเมืองได้ หอพักพวกนี้จะมีอยู่หลายแบบ ทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องรวม อัตราค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับย่านที่ตั้งและขนาดของห้องพัก
MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

อาหาร

    อาหารการกิน สามารถซื้อกินได้ที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย (3-6 EUR) หรือซื้อกินตามร้านค้าในเมือง ที่นี่จะ มีร้านค้าคล้ายๆ บ้านเรา คือ McDonalds และ KFC อีกทั้งย้งมีร้านอาหารอื่นๆ อีกมากมายให้เลือก นอกจากนี้ที่นี่ยังมี ร้านสะดวกซื้อ พวกซูเปอร์มาเกต ร้านขายของชำ ของสด พวก ผัก เครื่องเทศ ซึ่งอาจจะซื้อส่วนผสมกลับไปทำ อาหารทานเองที่ห้องก็ได้

 

การเดินทาง

กรุงปรากมีระบบขนส่งที่หลากหลาย เช่น รถไฟใต้ดิน, รถไฟ, รถราง, รถสาธารณะประจำทาง โดยราคาตั๋ว จะ อยู่ที่ประมาณ 1 EUR ถ้าต้องการประหยัดเพิ่มอีกหน่อย ก็สามารถซื้อบัตรแบบ Transport pass ราคาจะอยู่ที่ 30 EUR สำหรับ 3 เดือน

 

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพจะครอบคลุม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาล, อุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ตามนโยบาย นักเรียนจะ ได้ประกันอย่างน้อย 1 ปี แต่นักเรียนสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นประกันแบบระยะยาว และจะได้รับค่าชดเชยตามนโยบาย ของประกัน สำหรับประกันในระดับดี ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 450 EUR ต่อปี

 

หนังสือและอุปกรณ์การเรียน

นักเรียนสามารถซื้อหนังสือได้ตามร้านหนังสือในกรุงปราก หรือจะยืมหนังสือจากห้องสมุดของคณะแพทย์ก็ได้ นักเรียนควรเตรียมค่าอุปกรณ์การเรียนไว้ที่ประมาณ 500 EUR

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่

Exclusive Charles University Recruitment Center in Thailand
Email : [email protected]
ปรึกษาฟรี Call :088-235-1419, 095-562-3929, 064-146-5479, 096-647-9235
"สถาบันมีโควต้าสำหรับนักศึกษาไทย" 
**ตามเงื่อนไขของสถาบัน

 

มาเรียนแพทย์ Charles University กับพวกเรา

นักศึกษาไทยที่เรียนจบจาก First Faculty of Medicine, Charles University

หมอหนึ่ง

หมอฮก

หมอนิกกี้

หมอมีมี่