081-902-0911, 097-156-2242
088-235-1419, 091-182-2566

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

           MedCoach Institute (สถาบันเมดโค้ช) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดย ภญ. ดร.อัจฉรา ศรีสดใส (อ.ปุ๊ก) เกิดจากความคิดในการช่วยแนะนำน้องๆ ที่มีความสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทย์, คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทย์ เป็นต้น จากประการณ์ที่ผ่านมา สถาบันเมดโค้ชได้พาน้องๆ ไปสู่ความสำเร็จในคณะที่ตนเองตั้งใจได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด และเราเชื่อว่า น้องๆ นักเรียนหลายๆ คน หรือแม้แต่นิสิต นักศึกษาแพทย์ที่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังคงมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับสาขาวิชา ที่สนใจ เพราะสิ่งที่เราเลือกเรียนก็เหมือนการเลือกอนาคตทั้งชีวิตของเรา ดังนั้นสถาบันเมดโค้ชจึงได้วางคอร์สเรียน ตั้งแต่การสอบแข่งขัน, การปรับพื้นฐานในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยแพทย์, การเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ แพทย์ (ศรว) และการฝึกงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

           การเรียน การสอนในสถาบันเมดโค้ชเป็นการสอนสด กลุ่มเล็ก โดย "ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์เฉพาะสาขาวิชา" ซึ่งอาจารย์ทุกท่านเน้นการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย, มีคลังข้อสอบเก่าและวิเคราะห์แนวข้อสอบมาเป็น อย่างดี ทำให้การเรียนตรงเป้าหมายในทุกสนามสอบ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคต่างๆ ในการสอนจึงเรียนด้วยความสนุกสนาน พร้อมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ด้วยเก้าอี้สีสันสดใสสะดุดตา และเพิ่มเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะที่มีความ ทันสมัย ที่สำคัญการเดินทางไปยังสถาบันเมดโค้ชนั้นความสะดวกสบายทั้งรถไฟฟ้า BTS (พญาไท) และ MRT (พระรามเก้า) เชื่อมต่อเข้าสู่อาคารเรียนโดยตรง

           ทางสถาบันเมดโค้ชได้จัดให้มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนต่อ "แพทย์ทั้งในและต่างประเทศ" ซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำทั้งใน เอเชีย ยุโรป อเมริกาและอังกฤษ เป็นต้น ทางทีมอาจารย์ได้จัดเตรียม คอร์สเรียนเพื่อปรับพื้นฐานในทุกวิชาสำหรับชั้นปรีคลินิค (Preclinic) เพื่อวางรากฐานการสอบใบประกอบวิชาชีพของ ไทย (ศรว) และ อเมริกา (USMLE) น้องๆหลายคนที่สนใจเรียนต่อแพทย์ต่างประเทศสามารถแวะมาปรึกษากับทีม ที่ปรึกษาด้านการเรียนได้ฟรี

"สถาบันกวดวิชาและแนะแนวเรียนต่อแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ
แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย"

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก
 • Dr. Atchara Srisodsai (B. Pharm, Ph.D.) Founder and Program Director

  Ph.D. in Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University, Thailand
  B.Sc in Pharmacy (Second Class Honor), Khon KaenUniversity, Thailand
  Postdoctoral fellowship, National Cancer Institute, National Institute of Health, Bethesda, USA
  Predoctoral fellowship, National Cancer Institute, National Institute of Health, Bethesda, USA
  Royal Golden Jubilee (RGJ)-Ph.D. program scholarship, Thailand Research Fund, Thailand

 • Dr. Ratanakanit Harnprasopwat (B.Sc., Ph.D.)

  Ph.D. in Medical Science, Major in Molecular Therapy, Tokyo University, Japan
  Bachelor in Biological Sciences, Major in Biomedical Sciences, Mahidol University International College, Thailand
  Monbukagakusho Scholarship, Research Student, Major in Molecular Therapy, Tokyo University, Japan

 • Dr. Usa Boonyuen (B.Sc., MSc., Ph.D.)

  Ph.D. in Biochemistry, University of Cambridge, United Kingdom-M.Sc. in Biochemistry, University of Cambridge, United Kingdom
  B.Sc. in Chemistry (First Class Honor), University of Cambridge, United Kingdom

 • Dr. Pornpan Pumirat (B.Sc., Ph.D.)

  Ph. D. (Immunology), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
  B.Sc. (Medical Technology:Second Class Honors), Faculty of Allied Health Science, Chulalongkorn University, Thailand
  Royal Golden Jubilee (RGJ)-Ph.D. program scholarship, Thailand Research Fund, Bangkok, Thailand

 • พี่อิง

  Education Consultant ประจำสาขาพญาไท ผู้ปกครองและ น้องๆ สามารถเข้ามาพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนได้

 • พี่ลูกหมู

  Education Consultant ประจำสาขาพระรามเก้า ผู้ปกครองและ น้องๆ สามารถเข้ามาพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนได้

MedCoach Institute,สถาบันแนะแนวการศึกษา,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ,ติวแพทย์,เรียนแพทย์,แพทย์ กสพท,แพทย์ ม. รังสิต,แพทย์ มศว. อินเตอร์,แพทย์ ต่างประเทศ,แพทย์ มาเลเซีย,แพทย์ เช็ก,Charles University,ความถนัดแพทย์,IGCSE,IELTS,UKCAT,ติวใบประกอบ,ติว ศรว.,anatomy,physiology,biochemistry,pathology,pharmacology,หมอ,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนต่อเมืองนอก

E-mail :